Strona w budowie

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

W związku z tym, że są osoby (uczniowie i nauczyciele) z naszej szkoły przebywające na kwarantannie, część czeka na wyniki testów, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach interpersonalnych i rozważne planowanie swojej aktywności poza szkołą.O ewentualnych zmianach organizacyjnych w pracy szkoły będziemy informować uczniów i rodziców poprzez stronę internetową. Dyrektor ZSE Marek Skórcz