Strona w budowie

OFERTA PRACY

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zatrudni nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk. Wymagane kierunkowe wykształcenie wyższe (magister, licencjat lub inżynier) oraz kwalifikacje pedagogiczne (możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych w trakcie zatrudnienia). Wskazana jest umiejętność programowania. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych.

OGŁOSZENIE!

Uczniowie klas pierwszych, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszym wyborze są proszeni o pobranie i wypełnienie deklaracji ewentualnego uczestnictwa w lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie. Deklaracje można pobrać w sekretariacie od dnia 17 lipca. Na oświadczeniach niezbędny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Od dnia 24 lipca 2019r. w biurze księgowości (pokój nr…