Przejdź do treści

Postaw na Doświadczenie Zawodowe

Projekt „ Postaw na Doświadczenie Zawodowe” dofinansowany z projektu Międzynarodowa Mobilność Edukacyjna Uczniów i Absolwentów oraz  kadry kształcenia zawodowego finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) będzie realizowany w szkole w latach 2019- 2021. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom unikalnego doświadczenia zawodowego, doskonalenie i zdobycie nowych kompetencji twardych i miękkich, rozwój kompetencji kluczowych, wyrównanie szans edukacyjnych (wsparcie uczniów w niekorzystnej sytuacji i wyrównanie ich szansy na sukces zawodowy). Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to aż 560 678,69PLN

Ważnym celem jest również uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, wzrost świadomości i różnorodności kulturowej uczniów oraz podniesienie europejskiego wymiaru placówki.

Warto zostać uczestnikiem takiego projektu, gdyż jego istotnym celem jest umożliwienie zdobycia wyróżnika i wzmocnienia konkurencyjności na rynku pracy poprzez unikalne doświadczenie zawodowe w realnych warunkach pracy w zagranicznych firmach. Specyfika różnorodnego kulturowo środowiska pracy pozwoli na pogłębienie i zdobycie nowych umiejętności w zakresie kompetencji twardych (takich jak np. wiedza i umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego i włoskiego, znajomości obsługi komputera) i kompetencji miękkich (np.: umiejętności psychospołecznych, takich jak efektywna komunikacja, praca w zespole, a także komunikatywność, kreatywność, dynamizm działania) mających obecnie coraz większe znaczenie wśród pracodawców. Kompetencje te wzbogacą warsztat pracy uczniów, a podpisane z partnerami projektu porozumienia zapewnią wysoką jakość programu. Projekt umożliwi uczestnikom wykorzystanie poznanej w szkole wiedzy w środowisku pracy, zachęci do podejmowania działań przedsiębiorczych, podniesie poczucie własnej wartości, wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie w językach obcych, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna;  wpłynie również na doskonalenie komunikacji w językach obcych (jęz. angielski, włoski, portugalski), kształtowanie ścieżki kariery zawodowej.

Udział w projekcie umożliwi uczestnikom (co obecnie jest bardzo istotne) wkroczenie na rynek pracy z szerszym wachlarzem doświadczenia zawodowego i kluczowych umiejętności, mogących zaowocować podjęciem własnej działalności i gotowością na przyszłą mobilność w zatrudnieniu. Poznanie zasad funkcjonowania zagranicznych firm pozwoli uczestnikom na zaznajomienie się z  zasadami działania na rynku europejskim. Umiejętności uczniów zostaną ocenione za pomocą systemu ECVET (czyli Europejskiego Systemu Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) i poświadczone dokumentem Europass Mobilność i certyfikatami. 

Projekt skierowany jest do 50 uczniów technikum naszej szkoły w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy. Mobilności na zagraniczne praktyki zawodowe zaplanowane zostały w trzech grupach:

1) I grupa- praktyki w Hiszpanii ( Malaga),

2) II grupa- praktyki na Sycylii (Barcellona Pozzo Di Gotto),

3) III  grupa- praktyki w Portugalii (Lizbona).

Uczniowie już od kilku miesięcy przygotowują się do wyjazdów biorąc udział w zajęciach językowych (j. angielski, j. włoski), przygotowania dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim i w zajęciach pedagogiczno-kulturowych, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zdalnym. 

Ze względu na pandemię COVID -19 wiele działań projektowych zostało przesuniętych w czasie, modyfikacji uległy i grupy wyjazdowe i terminy praktyk, jednak  mamy nadzieję, że wszystkie cele projektu zostaną osiągnięte , a uczniowie będą wspominać udział w projekcie jako „przygodę życia”.

Grupy wyjazdowe:

Hiszpania – klasy 3AG, 4B, 4C

Sycylia – klasa 4A

Portugalia – klasy 3CG, 4B, 4C

PDZ zdjęcia zajęcia przygotowawcze 2020-2021

Zdjęcia PDZ Rozdanie certyfikatów po zajęciach przygotowawczych gr. 3

WYKAZ MIEJSC PRAKTYK

Rezultaty pracy uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy – przykłady

24th-Dec-Julia

Ticket-circus-NO.01.-Marcelina

Ticket-circus-back.Marcelina

LINKI DO PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH O PROJEKCIE

 1. https://zlotowskie.pl/artykul/z-nadzieja-patrza-w/1125271
 2. https://zlotowskie.pl/artykul/ekonom-na-krancu-europy/1240644
 3. https://zlotow.naszemiasto.pl/zlotow-ekonom-otrzymal-karte-jakosci-mobilnosci-erasmus/ar/c5-7568403
 4. https://www.pzl24.pl/wiadomosci/8486,mamy-karte-jakosci-mobilnosci-erasmus
 5. https://zlotow.naszemiasto.pl/trudna-proba-dla-projektow-mobilnosci-zse-w-zlotowie/ar/c1-8081517
 6. https://www.pzl24.pl/wiadomosci/10374,nowoczesna-edukacja
 7. https://zlotowskie.pl/artykul/byli-zobaczyli-zdobyli/1282932
 8. https://zsezlotow.edu.pl/index.php/postaw-na-doswiadczenie-zawodowe/
 9. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/5047210775337723/?d=n
 10. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4856912631034206/?d=n
 11. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4705098402882297/?d=n
 12. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4653783984680406/?d=n
 13. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4641805195878285/?d=n
 14. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4607643602627778/?d=n
 15. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4585874411471364/?d=n
 16. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4585823071476498/?d=n
 17. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4580948405297298/?d=n
 18. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4568074166584722/?d=n
 19. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4564419966950142/?d=n
 20. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4564006093658196/?d=n
 21. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4560995707292568/?d=n
 22. https://www.facebook.com/713873932004784/posts/4554037504655055/?d=n
 23. https://www.facebook.com/zsezlotow/photos/pcb.5047210775337723/5047210052004462/