Przejdź do treści

Euro-Start Zawodowy

Projekt Euro-start Zawodowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna (więcej informacji o programie dostępne na stronie http://erasmusplus.org.pl)
Projekt trwa 24 miesiące, tj. od 05.09.2016r. do 04.09.2018r.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczestników i nabycie kwalifikacji rozpoznawalnych poza granicami Polski. Projekt skierowany jest do 38 uczniów klas technikum w zawodzie technik ekonomista, handlowiec, organizacji reklamy i informatyk w latach 2016-2018 i polega na odbyciu praktyki zawodowej (stażu) za granicą. W roku szkolnym 2016/2017 będzie to staż w zakładach i przedsiębiorstwach w Granadzie w Hiszpanii dla 20 osób. Uczestnicy stażu otrzymają dokument Europass Mobilność oraz dokument potwierdzający zdobyte przez uczniów umiejętności i stopień realizacji programu praktyk. Wyjazd uczestników poprzedzać będą zajęcia z przygotowania pedagogiczno-kulturowego i językowego.

Projekt zapewnia sfinansowanie:

  • podróży do Hiszpanii i z powrotem,
  • wydatków związanych z ubezpieczeniem NNW, KL,
  • zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania praktyki,
  • przejazdów lokalnych podczas pobytu,
  • materiałów dydaktycznych,
  • atrakcji turystycznych,
  • opieki wychowawców oraz partnera zagranicznego,
  • zajęć z języka angielskiego zawodowego,
  • zajęć pedagogiczno – kulturowych,
  • wydania dokumentów potwierdzających odbycie stażu zagranicznego.

Praktyki w Hiszpanii

Euro-Start na start

Przygotowanie do wyjazdu trwa

Bilety do Hiszpanii poproszę! – Entradas a España por favor !

Przygotowania zakończone, czas na wyjazd!

Euro-start Zawodowy w gorącej Hiszpanii

Adios Granado!

Suplementy do certyfikatów rozdane


Praktyki w Irlandii

Ruszyły zajęcia Euro-startu Zawodowego

Zajęcia z przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz kulturowo-pedagogiczne już za nami

Uroki Irlandii

Stażyści na start: Euro-Start!

Dublin przywitał nas słońcem

Unikalne doświadczenie na Zielonej Wyspie

Niedawno Euro-start, a już finisz