Terminarz

Ważne daty dotyczące postępowania rekrutacyjnego 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych będzie przebiegała w formie elektronicznej

  1. Od 15.05.2023r. do 16.06.2023r. (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,
  2. Od 23.06.2023r. – do 10.07.2023r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. 17.07.2023r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  4. Od 15.05.2023r. do 18.07.2023r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  5. od 17.07.2023r. do 21.07.2023r. (do godz. 15.00) – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (tylko w technikum),
  6. 24.07.2023r. (do godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych.