Ważne daty dotyczące postępowania rekrutacyjnego 2019/2020

od 13.05.2019r. do 31.05.2019r. (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,

od 21.06.2019r. – do 25.06.2019r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego,

16.07.2019r. (godz. 10.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

od 16.07.2019r. do 24.07.2019r. (do godz. 13.00) – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu (tylko w technikum),

25.07.2019r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przyjętych kandydatów.