Ważne daty dotyczące postępowania rekrutacyjnego 2020/2021


Rekrutacja do klas pierwszych będzie przebiegała w formie elektronicznej


Od 11.05.2020r. – 23.06.2020r. (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.

Od 26.06.2020r. – do 30.06.2020r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

13.07.2020r. (godz. 10.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 11.05.2020r. do 14.07.2020r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Od 13.07.2020r. do 20.07.2020r. (do godz. 15.00) – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zwodu (tylko technikum).

21.07.2020r. (godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych.