Terminarz

Ważne daty dotyczące postępowania rekrutacyjnego 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych będzie przebiegała w formie elektronicznej

  1. Od 16.05.2022r. do 20.06.2022r. (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,
  2. Od 24.06.2022r. – do 12.07.2022r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. 20.07.2022r. (godz. 10.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych
    i kandydatów niezakwalifikowanych,
  4. Od 16.05.2022r. do 25.07.2022r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  5. od 20.07.2022r. do 01.08.2022r. (do godz. 15.00) – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu (tylko w technikum),
  6. 02.08.2022r. (do godz. 13.00) – podanie do publicznej wiadomości przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych.