Przejdź do treści

Terminarz

Ważne daty dotyczące postępowania rekrutacyjnego 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych będzie przebiegała w formie elektronicznej

  1. Od 20.05.2024r. do 14.06.2024r. (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły,
  2. Od 21.06.2024r. – do 05.07.2024r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. 11.07.2024r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  4. Od 20.05.2024r. do 12.07.2024r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  5. od 11.07.2024r. do 17.07.2024r. (do godz. 15.00) – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (tylko w technikum),
  6. 18.07.2024r. (do godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych.