Terminarz

Ważne daty dotyczące postępowania rekrutacyjnego 2021/2022

Rekrutacja do klas pierwszych będzie przebiegała w formie elektronicznej

  1. Od 17.05.2021r. – 21.06.2021r. (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.
  2. Od 25.06.2021r. – do 14.07.2021r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
  3. 22.07.2021r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Od 17.05.2021r. do 26.07.2021r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie i psychologiczne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  5. Od 23.07.2021r. do 30.07.2021r. (do godz. 15.00) – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zwodu (tylko technikum).
  6. 02.08.2021r. (godz. 14.00) – podanie do publicznej wiadomości przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych.