Przejdź do treści

Europejska Praktyka Zawodowa

Już kolejny raz wniosek projektowy opracowany przez grupę nauczycieli ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie uzyskał wysokie oceny Narodowej Agencji i w konkursie grantowym zdobył dofinansowanie w wysokości ponad 90 tys. EUR na jego realizację. Projekt EUROPEJSKA PRAKTYKA ZAWODOWA współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, Staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Tym razem w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2014 – 2016 weźmie udział 39 uczniów z klas Technikum nr 2 (ZSE) w zawodach: technik ekonomista, informatyk i handlowiec.

            W maju 2015 na praktykę zawodową do Barcelos w Portugalii wyleci pierwsza grupa licząca 17 uczniów. Praktyki zostały poprzedzone zajęciami z przygotowania kulturowo-pedagogicznego i branżowego języka angielskiego. Podobnie jak dwie grupy stażystów ZSE odbywających praktyki w Irlandii, uczestnicy projektu Europejska Praktyka Zawodowa brali udział w dodatkowych zajęciach z branżowego języka angielskiego, uczyli się m.in. jak funkcjonować w zagranicznym środowisku pracy, jak napisać CV lub odbyć rozmowę kwalifikacyjną z zagranicznym pracodawcą, na zajęciach kulturowo-pedagogicznych zapoznawali się z historią, kulturą i dziedzictwem narodowym Portugalii oraz trenowali kompetencje społeczne. W ramach przygotowań zorganizowano również spotkanie z grupą portugalskich uczniów przebywających w Złotowie w ramach projektu Comenius realizowanego w ZSE. Koordynatorem projektu jest Pani Joanna Maniak, a ponadto w zespole projektowym pracują, Pani Elżbieta Jejer-Kokowska, Pani Dorota Sawicka oraz Pan Marek Skórcz.

W Portugalii też czasem pada deszcz.

Podsumowanie I tury projektu Europejska Praktyka Zawodowa

Galeria EPZ – I tura

Praktyki w Ekonomie znowu za granicą

W maju praktyka teraz egzaminy…

Adios EPZ!