Przejdź do treści

Podsumowanie I tury projektu Europejska Praktyka Zawodowa

    „Nic nie może wiecznie trwać…” jak mówią słowa popularnej piosenki, i choć uczniowie I tury wyjazdowej zakończyli już praktyki, to jednak umiejętności praktyczne i wiedza, które poszerzyli, a przede wszystkim wspomnienia tamtych dni będą im towarzyszyć na stałe.   

                24 września 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie odbyła się uroczystość podsumowania I tury projektu Europejska Praktyka Zawodowa współfinansowanego ze środków UE w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe. O dofinansowanie w konkursie grantowym rywalizowało aż 559 organizacji z całej Polski. Otrzymało je tylko 252 projektów – wśród nich projekt Złotowskiego Ekonoma, który trwa od 1.10.2014r. do 30.09 2016. W tym czasie 39 uczniów technikum ZSE odbędzie praktyczną naukę zawodu za granicami naszego kraju. Pierwsza grupa 17 uczniów klasy III A technikum w zawodzie ekonomisty odbywała praktykę w Barcelos w Portugalii.

                Uczestnicy I tury projektu na uroczystym spotkaniu przedstawili prezentację multimedialną, w której każdy wspominał swoją wielką portugalską przygodę. Uczniowie przypomnieli przygotowania do wyjazdu, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kulturowe, spotkania z Portugalczykami przebywającymi w Złotowie w ramach projektu Comenius oraz przede wszystkim pobyt w Portugalii. Przedstawili swoje wrażenia z podróży samolotem, z wycieczek w czasie których poznawali piękno Portugalii, wiele miejsca poświęcili samym praktykom, mówiąc o tym czego nauczyli się pracując w zagranicznych firmach i instytucjach. Wyjazd ten pozostanie we wspomnieniach na zawsze jako pouczające doświadczenie, ale i świetna przygoda. Spotkanie urozmaicił krótki program artystyczny oraz słodki poczęstunek. Na spotkaniu obecni byli również kandydaci do odbycia kolejnej zagranicznej praktyki. Ostatniego dnia września zakończyła się rekrutacja do drugiej tury projektu. W maju 2016 roku 22 uczniów technikum w zawodzie technik informatyk i technik handlowiec wyleci do Granady w Hiszpanii, gdzie odbędą miesięczną praktykę. Wyjazd poprzedzony będzie zajęciami językowymi, kulturowymi i pedagogicznymi, które przygotują uczniów do odbycia praktyk w hiszpańskich instytucjach i przedsiębiorstwach.