Wychowawcy klas

  • przez

Wychowawcy klas i przydział pomieszczeń klasowych na rok szkolny 2022/2023

Lp.  Klasa, typ szkołyNazwa zawodu, profiluImię i nazwisko wychowawcyNr pomieszczenia klasowego
1.IA -Ttechnik ekonomista/technik informatykElżbieta Jejer – Kokowska209
2.IB -Ttechnik programistaTomasz Sawa111
3.IC-Ttechnik reklamyJustyna Zabel206
4.ID-Ttechnik fotografii i multimediówMałgorzata Lipińska308
5.IE-LOprofil przyrodniczo-ekologicznyJolanta Kubicka109
6.IF-LOprofil lingwistycznyAnna Przybylska102
7.IIA-Ttechnik ekonomista/technik reklamyEwelina Kowalewska110
8.IIB-Ttechnik informatykMagdalena Milczyńska004
9.IIC-Ttechnik programistaDorota Sawicka104
10.IID-Ttechnik fotografii i multimediówJarosław Białkowski203
11.IIE-LOprofil przyrodniczy/profil medialnyAnna Tojza207
12.IIIA-Ttechnik ekonomistaHalina Klimek306
13.IIIB-Ttechnik informatyk/technik programistaRafał Moczarski202
14.IIIC-Ttechnik fotografii i multimediówJustyna Sowa204
15.IIID-LOprofil przyrodniczy/profil medialnyGabriela Matczyszyn112
16.IVAG-Ttechnik ekonomistaIlona Jędrzejczyk116
17.IVBG -Ttechnik informatyk/technik programistaDariusz Nawrocki106
18.IVCG-Ttechnik reklamy/technik fotografii i multimediówAnita Klimek208
19.IVAP-Ttechnik ekonomistaMagdalena Grygiel105
20.IVBP -Ttechnik informatyk/technik programistaMagdalena Gorczyńska307
21.IVCP-Ttechnik reklamy/technik fotografii i multimediówAnna Graj – Śliga205
22.IVDP-LOprofil medialny/profil przyrodniczyAnna Dywel101