Wychowawcy klas

  • przez

Wychowawcy klas i przydział pomieszczeń klasowych na rok szkolny 2021/2022

Lp.  Klasa, typ szkołyNazwa zawodu, profiluImię i nazwisko wychowawcyNr pomieszczenia klasowego
1.IAtechnik ekonomista/technik reklamyEwelina Kowalewska110
2.IBtechnik informatykMagdalena Milczyńska004
3.ICtechnik programistaDorota Sawicka205
4.IDtechnik fotografii i multimediówJarosław Białkowski102
5.IEprofil przyrodniczy/profil medialnyAnna Tojza207
6.IIAtechnik ekonomistaHalina Klimek206
7.IIBtechnik informatyk/technik programistaRafał Moczarski202
8.IICtechnik fotografii i multimediówJustyna Sowa308
9.IIDprofil przyrodniczy/profil medialnyGabriela Matczyszyn112
10.IIIAG -Ttechnik ekonomistaIlona Jędrzejczyk116
11.IIIBG -Ttechnik informatyk/technik programistaDariusz Nawrocki106
12.IIICG-Ttechnik reklamy/technik fotografii i multimediówAnita Klimek208
13.IIIDG-LOprofil medialnyBożena Sikorska111
14.IIIEG-LOprofil przyrodniczyJoanna Skiera006
15.IIIAP-Ttechnik ekonomistaMarzena Kępińska105
16.IIIBP -Ttechnik informatyk/technik programistaMagdalena Gorczyńska307
17.IIICP-Ttechnik reklamy/technik fotografii i multimediówAnna Graj – Śliga209
18.IIIDP -LOprofil medialny/profil przyrodniczyAnna Dywel203
19.IVA -Ttechnik ekonomistaMagdalena Grygiel101
20.IVB -Ttechnik informatykJolanta Kubicka109
21.IVC- Ttechnik organizacji reklamy/technik handlowiecMarcin Łyjak005