Wychowawcy klas i przydział pomieszczeń klasowych na rok szkolny 2019/2020

Lp. Klasa, typ szkoły Nazwa zawodu, profilu Imię i nazwisko wychowawcy Nr pomieszczenia klasowego
1. IAG -T technik ekonomista Ilona Jędrzejczyk 116
2. IBG -T technik informatyk/technik programista Dariusz Nawrocki 205
3. ICG-T technik reklamy/technik fotografii i multimediów Bernadeta Zych 208
4. IDG-LO profil medialny Bożena Sikorska 112
5. IEG-LO profil przyrodniczy Joanna Skiera 111
6. IAP-T technik ekonomista Joanna Maniak 207
7. IBP -T technik informatyk/technik programista Magdalena Gorczyńska 307
8. ICP-T technik reklamy/technik fotografii i multimediów Anna Graj – Śliga 206
9. IDP -LO profil medialny/profil przyrodniczy Anna Dywel 112
10. IIA -T technik ekonomista Magdalena Grygiel 101
11. IIB -T technik informatyk Jolanta Kubicka 109
12. IIC- T technik organizacji reklamy/technik handlowiec Marcin Łyjak 110
13. IID – LO profil medialny i przyrodniczy Marek Chołodowski 110
14. IIIA- T technik ekonomista Justyna Zabel 102
15. IIIB -T technik informatyk Arkadiusz Krupka 005
16. IIID -T technik organizacji reklamy Anna Przybylska 105
17. IIIE – LO profil medialny i przyrodniczy Magdalena Milczyńska 208
18. IVA – T technik ekonomista Stanisław Herman 201
19. IVB – T technik informatyk Tomasz Sawa 204
20. IVC – T technik organizacji reklamy            i technik handlowiec Ewelina Kowalewska 103