Przejdź do treści

Europejski Azymut Zawodowy

Europejski Azymut Zawodowy
nr projektu 2020-1-PL01-KA116-078420

            W grudniu 2020r. pomimo pandemii Covid-19 w Zespole Szkół Ekonomicznych wystartował kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, o który wnioskowaliśmy jako organizacja posiadająca Kartę jakości mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Działania projektu realizowanego w ramach ERASMUS+, Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1 będą trwały dwadzieścia cztery miesiące. Projekt EAZ jest skierowany do uczniów technikum w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista, technik fotografii i multimediów oraz technik reklamy, a także do nauczycieli przedmiotów zawodowych.

            Główne cele projektu Europejski Azymut Zawodowy obejmują zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń w zakresie kompetencji, które wzbogacą doświadczenie zawodowe i zostaną wykorzystane w środowisku pracy, wyrównanie szans edukacyjnych (wsparcie uczniów w niekorzystnej sytuacji), wzmocnienie konkurencyjności uczniów technikum na rynku pracy, wykorzystanie systemu ECVET (Europejskiego Systemu Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) w ocenie i opisie umiejętności rozpoznawalnych poza granicami, rozwój kompetencji kluczowych oraz kształtowanie tolerancji wobec innych kultur i tradycji europejskich.

            Dofinansowanie projektu z UE to 106 068,00 EUR. Projekt skierowany jest do 34 uczniów naszego technikum, którzy wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe do Bragi w Portugalii oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wyjazdy uczniów poprzedzone będą  kursem języka angielskiego online na platformie cyfrowej OLS, zajęciami, na których przygotują dokumenty aplikacyjne w języku angielskim oraz przygotowaniem pedagogiczno-kulturowym.

            Uczestnicy projektu EAZ będą mogli pogłębić i zdobyć nowe umiejętności w zakresie kompetencji twardych i miękkich. Kompetencje te z pewnością wzbogacą warsztat pracy uczniów, a podpisane z partnerami projektu porozumienia przyczynią się do zapewnienia wysokiej jakości programu. Projekt  wpłynie również na doskonalenie komunikacji w językach obcych (głównie j.angielski) i  kształtowanie ścieżki kariery zawodowej. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom (co obecnie jest bardzo ważne ) wkroczenie na rynek pracy z szerszym wachlarzem doświadczenia zawodowego.

            Istotnym elementem projektu jest również udział nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkoleniach typu job shadowing, które pozwolą na poznanie metod pracy innych nauczycieli i ich sposobów oceniania, poznanie warunków realizacji kształcenia zawodowego w Irlandii, co wpłynie na rozwój zawodowy uczestników i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce szkolnej.             Działania projektowe rozpoczynamy w dobie pandemii COVID-19, dlatego też niektóre zajęcia przesuwają się  w czasie, jednak  mamy nadzieję, że wszystkie cele projektu EAZ zostaną osiągnięte, a uczestnicy zdobędą cenne doświadczenie zawodowe i kulturowe.

Nauczyciele wyjeżdżający na szkolenie typu job shadowing

Projekt EAZ zdjęcia Grupa 1 uczniowie klas 3Ag, 3Bg, 3Cg

Działania projektowe- szkolenie z wykorzystania platformy OLS do nauki języka angielskiego

WYKAZ MIEJSC ODBYWANIA STAŻU ZAWODOWEGO