Przejdź do treści

Historia Szkoły

W budynku przy Placu Wolności 1, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Ekonomicznych, przez okres 23 lat działało Liceum Pedagogiczne. Już 2 lipca 1945 roku otwarte zostały Państwowe Kursy Pedagogiczne dla kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1948 roku. Stanowiska dyrektorów w liceum zajmowali kolejno: J. Muzelewski, P. Dąbrowski, M. Kuderewicz, Z.Asztyler, T. Możorowski, T. Horst, B. Kaniewski, W. Rzeczycki.

W roku szkolnym 1968/1969 przy Technikum Ekonomicznym powołana została dwuletnia Zasadnicza Szkoła Handlowa, kształcąca sprzedawców. Jednocześnie nastąpiła też zmiana nazwy szkoły na Liceum Ekonomiczne o 4-letnim i 3-letnim cyklu nauczania. W 1974 roku powołano Zasadniczą Szkołę Krawiecką. W związku z konsultacjami przeprowadzonymi przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Kuratorium Oświaty i Wychowania w 1976 roku wyraziło zgodę na powołanie Liceum Medycznego z siedzibą w Liceum Ekonomicznym. Konsekwencją tego faktu była decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Pile z dnia 21.08.1978r. o utworzeniu od 1 września 1978 zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Złotowie. W jego skład wchodziły Liceum Ekonomiczne i Liceum Medyczne. Dyrektorami zespołu byli kolejno: Władysław Rzeczycki (do 1985r.), Teofil Żeromski (do 1991r.), a także Mikołaj Kuśmicz (do 2002r.), zaś wicedyrektorem Maria Herman. 1 czerwca 1992 roku Kurator Oświaty zlikwidował należący do ZSZ Nr 2 internat.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej kształcenie pielęgniarek na poziomie średnim miało być realizowane w nielicznych szkołach pomaturalnych. W związku z powyższym, ostatni absolwenci Liceum Medycznego opuścili mury szkoły w 1998 roku. Równocześnie od 1 września 1995r. decyzją Kuratora Oświaty, powołano Liceum Handlowe. W związku ze wzrostem znaczenia szkolnictwa ogólnokształcącego 1 września 1998r. Kurator Oświaty powołał Liceum Ogólnokształcące, a począwszy od 1 września 1999r. powstało Technikum Ekonomiczne i Handlowe.