Organizacja roku

  • przez

Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w roku szkolnym 2023/2024.

1Rok szkolny01.09.2023 r. – 31.08.2024 r.
2Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych04.09.2023 r.
3Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I, II, III  oraz kl. IVA, IVB, IVC 04.09.2023 r. – 21.06.2024 r.
4Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Kl. IVD, V AP, V BP, V CP01.09.2023 r. – 26.04.2024 r.
5Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
6Zakończenie pierwszego półrocza14.01.2024r.
7Ferie zimowe12.02.2024 r. – 25.02.2024 r.
8Rekolekcjemarzec 2024 r.
9Wiosenna przerwa świąteczna28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.
10Praktyki zawodowe: – klasa IIIA, IIIB, IIIC, IIID – 4 tyg., – klasy IVA, IVB, IVC – 4 tyg.  26.02.2024 r. – 22.03.2024 r. 06.05.2024 r. -31.05.2024 r.
11Egzamin maturalny w sesji wiosennej część ustnaczęść pisemna  od 10.05.2023 r. do 23.05.2023 r. od 04.05.2023 r. do 23.05.2023 r.
12Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w okresie zimowymetap pisemnyetap praktycznyw okresie letnim  –    etap pisemny  –    etap letni    ustali CKE www.cke.edu.pl
13Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych21.06.2024 r.
14Ferie letnie22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
15            Ilość tygodni zajęć dydaktycznych: -klasa I A, I B, I C, I D, IE, IF, II A,     II B, II C, II D, IIE, IIF, IIIE, -klasa VAP, VBP, VCP, IVD -klasa IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IVA,    IVB, IVC.    38 tygodni 30 tygodni   34 tygodni
16Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.zgodnie z informacją dyrektora ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie