Przejdź do treści

Organizacja roku

  Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w roku szkolnym 2023/2024.

  1Rok szkolny01.09.2023 r. – 31.08.2024 r.
  2Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych04.09.2023 r.
  3Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I, II, III  oraz kl. IVA, IVB, IVC 04.09.2023 r. – 21.06.2024 r.
  4Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Kl. IVD, V AP, V BP, V CP01.09.2023 r. – 26.04.2024 r.
  5Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
  6Zakończenie pierwszego półrocza14.01.2024r.
  7Ferie zimowe12.02.2024 r. – 25.02.2024 r.
  8Rekolekcjemarzec 2024 r.
  9Wiosenna przerwa świąteczna28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.
  10Praktyki zawodowe: – klasa IIIA, IIIB, IIIC, IIID
  – 4 tyg.,
  – klasy IVA, IVB, IVC – 4 tyg.

  26.02.2024 r. – 22.03.2024 r.
  06.05.2024 r. -31.05.2024 r.
  11Egzamin maturalny w sesji wiosennej część ustna
  część pisemna
  od 10.05.2023 r. do 23.05.2023 r.
  od 04.05.2023 r. do 23.05.2023 r.
  12Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w okresie zimowym oraz letnimustali CKE www.cke.edu.pl
  13Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych21.06.2024 r.
  14Ferie letnie22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
  15            Ilość tygodni zajęć dydaktycznych:
  -klasa I A, I B, I C, I D, IE, IF, II A, II B, II C, II D, IIE, IIF, IIIE,
  -klasa VAP, VBP, VCP, IVD
  -klasa IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB, IVC.


  38 tygodni
  30 tygodni  
  34 tygodni
  16Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.zgodnie z informacją dyrektora ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie