Organizacja roku

  • przez

Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w roku szkolnym 2021/2022.

1Rok szkolny01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.
2Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych01.09.2021 r.
3Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I i II oraz kl. III A, III B, III C 01.09.2021 r. – 24.06.2022 r.
4Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Kl. III E, IV A, IV B, IV C01.09.2021 r. – 29.04.2022 r.
5Zimowa przerwa świąteczna23.12.2021 r. – 31.12.2022 r.
6Zakończenie pierwszego półrocza14.01.2022 r.
7Ferie zimowe17.01.2021 r. – 30.01.2022 r.
8Rekolekcjemarzec/kwiecień 2022 r.
9Wiosenna przerwa świąteczna14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.
10Praktyki zawodowe: – klasa IV A  – 3 tygodnie, – klasy IVB, IVC – 4 tygodnie, – klasy IIIAG, IIIBG, IIICG – 4 tyg., – klasy IIIAP, IIIBP, IIICP – 4 tyg.  – 06.09.2021 r.- 24.09.2021 r.         – 25.10.2021 r.- 19.11.2021 r. – 25.10.2021 r. – 19.11.2021 r.         – 23.05.2022 r.- 17.06.2022 r.
11Egzamin maturalny w sesji wiosennej część ustnaczęść pisemna    od 04.05.2022 do 22.05.2022 r. od 04.05.2022 do 21.05.2022 r.
12Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w okresie zimowymetap pisemnyetap praktycznyw okresie letnim  –    etap pisemny  –    etap letni      ustali CKE www.cke.edu.pl
13Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych24.06.2022 r.
14Ferie letnie25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
15            Ilość tygodni zajęć dydaktycznych: -klasa I A, I B, I C, I D, IE, II A, II B,  II C, II D, IIIDP -klasa III EG, IIIDG, – klasa IVA,  -klasa IVB, IVC,  -klasa IIIAG, IIIBG, IIICG, IIIAP,    IIIBP, IIICP.    38 tygodni 30 tygodni 27 tygodni 26 tygodni   34 tygodni
16Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.zgodnie z informacją dyrektora ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie