Organizacja roku

  • by

Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w roku szkolnym 2020/2021.

1Rok szkolny01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.
2Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych01.09.2020 r.
3Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I i II oraz kl. III A, III B, III C 01.09.2020 r. – 2506.2021 r.
4Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Kl. III E, IV A, IV B, IV C01.09.2020 r. – 30.04.2021 r.
5Zimowa przerwa świąteczna23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
6Zakończenie pierwszego półrocza15.01.2021 r.
7Ferie zimowe15.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
8Rekolekcjemarzec/kwiecień 2020 r.
9Wiosenna przerwa świąteczna01.04.2021 r. – 06.04.202 r.
10Praktyki zawodowe:  
klasa III A – 6 tygodni,12.10.2020 r.- 30.10.2020 r. oraz od 12.04.2021 r.- 30.04..2021 r.
 klasa III B – 8 tygodni,  05.10.2020 r. – 30.10.2020 r. oraz od 26.04.2021 r.- 21.05.2021 r.
 klasa IIIC – 4 tygodnie,26.04.2021 r. – 21.05.2021 r.
 klasa IIAG, IIBG, IICG – 4 tygodnie.04.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
11Egzamin maturalny w sesji wiosennej część ustnaod 03.05.2021 do 22.05.2021 r.
 część pisemna  od 03.05.2021 do 21.05.2021 r.
12Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w okresie zimowym: etap pisemny, etap praktyczny
w okresie letnim: etap pisemny, etap letni  
ustali CKE www.cke.edu.pl
13Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych25.06.2021 r.
14Ferie letnie26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
15    Ilość tygodni zajęć dydaktycznych:  
klasa I A, I B, I C, I D, II AP, II BP, II CP, II DP, II DG, II EG,38 tygodni
   klasa III D, IV A, IV B, IV D,  30 tygodni
klasa IIIC, II AG, IIB, IICG,34 tygodni
 klasa IIIA,32 tygodnie
 klasa IIIB.30 tygodni
16Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.zgodnie z informacją dyrektora ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie