Organizacja roku

  • przez

Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w roku szkolnym 2022/2023.

1Rok szkolny01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.
2Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych01.09.2022 r.
3Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I i II oraz kl. III A, III B, III C, IVAP, IVBP, IVCP 01.09.2022 r. – 23.06.2023 r.
4Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Kl. IVDP, IV AG, IV BG, IV CG01.09.2022 r. – 28.04.2023 r.
5Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
6Zakończenie pierwszego półrocza13.01.2023 r.
7Ferie zimowe30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.
8Rekolekcjemarzec 2022 r.
9Wiosenna przerwa świąteczna06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
10Praktyki zawodowe: – klasa IIIA, IIIB, IIIC – 4 tyg., – klasy IVAP, IVBP, IVCP – 4 tyg.   
11Egzamin maturalny w sesji wiosennej część ustna część pisemnaod 10.05.2023 r. do 23.05.2023 r.
od 04.05.2023 r. do 23.05.2023 r.
12Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w okresie zimowym etap pisemny etap praktyczny w okresie letnim  –    etap pisemny  –    etap letniustali CKE www.cke.edu.pl
13Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych23.06.2023 r.
14Ferie letnie24.06.2023 r. – 31.08.2023 r.
15            Ilość tygodni zajęć dydaktycznych: -klasa I A, I B, I C, I D, IE, IF, II A,     II B, II C, II D, IIE, IIID, -klasa IVAG, IVBG, IVCG, IVDP -klasa IIIA, IIIB, IIIC, IVAP,    IVBP, IVCP.38 tygodni 30 tygodni   34 tygodni
16Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.zgodnie z informacją dyrektora ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie