Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w roku szkolnym 2019/2020.

1Rok szkolny 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r. 
2Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 02.09.2019 r. 
3Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I i II oraz kl. III A, III B, III C  02.09.2019 r. – 26.06.2020 r. 
4Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze Kl. III E, IV A, IV B, IV C 02.09.2019 r. – 24.04.2020 r. 
5Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 r. – 31.12.2019 r. 
6Zakończenie pierwszego półrocza 10.01.2020 r. 
7Ferie zimowe 27.01.2020 r. – 09.02.2020 r. 
8Rekolekcje marzec/kwiecień 2020 r. 
9Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r. 
10Praktyki zawodowe: – klasa III A, – klasa II B, III B, III D, – klasa II A.   04.05.2020 r.- 22.05.2020 r. 04.05.2020 r.- 29.05.2020 r. 01.06.2020 r. – 19.06.2020 r. 
11Egzamin maturalny w sesji wiosennej część ustna część pisemna od 04.05.2020 do 22.05.2020 r. od 04.05.2020 do 21.05.2020 r. 
12Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w okresie zimowym etap pisemny etap praktyczny w okresie letnim  –    etap pisemny  –    etap letni  ustali CKE www.cke.edu.pl 
13Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26.06.2020 r. 
14Ferie letnie 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r. 
15Ilość tygodni zajęć dydaktycznych: -klasa I AG, I BG, I CG, I DG, I EG,     I AP, I BP, I CP, I DP, II C, II D, II E, -klasa III E, IV A, IV B, IV C,  -klasa II A, III A, -klasa II B, III B, III D, 38 tygodni   30 tygodni 35 tygodni 34 tygodni 
16 .Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Zgodnie z informacją dyrektora ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie