Przejdź do treści

Wpłaty na Radę Rodziców

Roczna kwota wpłaty na Radę Rodziców wynosi 50 zł (jednorazowo lub w kilku mniejszych wpłatach).

Wpłat można dokonać przelewem na wskazane konto:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
nr konta: 83 8944 0003 0000 1863 2000 0010
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie