Przejdź do treści

Comenius GYG

We wrześniu 2013r. w ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie rozpoczęto realizację projektu pt. „The Ultimate Guide for Young European Guides”, na który pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt realizowany w latach 2013/2014, 2014/2015, opiera się na współpracy naszej szkoły z partnerami z Belgii (Edegem), Portugalii (Fundao), Niemiec (Nurnberg) i Estonii (Kehra) i skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji i zainteresowań, poszerzaniem kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego oraz nawiązaniem współpracy z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Celem projektu jest poznanie kultury i tradycji państw partnerskich, poznanie procedur prowadzenia działalności gospodarczej w partnerskich krajach, a także promocja naszego regionu w Europie poprzez opracowanie cyfrowego przewodnika po Złotowie, ukazującego walory przyrodnicze miasta i okolic, przedstawiającego historię i tradycje oraz legendy i baśnie związane z tym miejscem. Końcowym efektem projektu będzie utworzenie wspólnego dla wszystkich partnerów przewodnika po regionach państw współpracujących w projekcie. Koordynatorem projektu jest pani Elżbieta Jejer-Kokowska, a w skład zespołu projektowego wchodzą: pani Krystyna Januszkiewicz, pani Joanna Maniak, pan Marek Chołodowski, pan Tomasz Sawa oraz pan dyrektor Marek Skórcz.

Ekonom w Portugalii

Klasowy konkurs o Belgii

Wspaniałe przeżycia z Belgii

Trzecia wizyta w szkole partnerskiej

Z Comeniusem do Estonii

Wizyta podsumowująca w Polsce