Przejdź do treści

Poradniki


  „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”
  Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Dla tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a  także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu. Publikacja ta kierunkowana jest zarówno na zwiększenie wiedzy jak również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem.


  Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów
  Kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet (NASK Fundacja Dzieci Niczyje), dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.


  Twoje dziecko bezpieczne w sieci. Poradnik dla rodziców nastolatków
  Publikacja poświęcona zagrożeniom w sieci dotyczącym nastolatków: cyberprzemocy, uwodzeniu w sieci, niebezpiecznym treściom, zagrożeniom prywatności, nadmiernemu korzystaniu z internetu.