Kadra

Nauczyciele uczący w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot/zawód
1. Skórcz Marek – dyrektor szkoły Dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
2. Łutczyk-Pezała Anna – wicedyrektor Wicedyrektor szkoły, nauczyciel WOS-u, historii
3. Białkowski Jarosław Nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
4. Chołodowski Marek Nauczyciel historii, WOS-u
5. Dubicka Ewa Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
6. Dywel Anna Nauczyciel języka polskiego
7. Gańska Lucyna Nauczyciel religii,
8. Gorczyńska Magdalena Nauczyciel chemii, biologii
9. Graj-Śliga Anna Nauczyciel języka angielskiego
10. Grygiel Magdalena Nauczyciel przedmiotów ekonomiczno – administracyjnych, WOS-u
11. Herman Stanisław Nauczyciel wychowania fizycznego
12. Januszkiewicz Krystyna Nauczyciel języka polskiego
13. Jaworski Ryszard Nauczyciel matematyki
14. Jejer-Kokowska Elżbieta Nauczyciel języka angielskiego
15. Jędrzejczyk Ilona Nauczyciel geografii
16. Kaczmarek Jacek nauczyciel historii, WOS-u
17. Kępińska Marzena Nauczyciel języka niemieckiego
18. Klimek Halina Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
19. Kowalewska Ewelina Nauczyciel przedmiotów w zawodzie technik organizacji reklamy
20. Krupka Arkadiusz Nauczyciel przedmiotów informatycznych
21. Kubicka Jolanta Nauczyciel matematyki
22. Łyjak Marcin Nauczyciel wychowania fizycznego, przedmiotów informatycznych
23. Maniak Joanna Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, bibliotekarz
24. Matczyszyn Gabriela Nauczyciel języka polskiego, WOK-u
25. Milczyńska Magdalena Nauczyciel języka angielskiego
26. Moczarski Rafał Nauczyciel przedmiotów informatycznych
27. Nawrocki Dariusz Nauczyciel fizyki, przedmiotów informatycznych
28. Nowacka Magdalena Nauczyciel rewalidacji
29 Plutowska Grażyna pedagog szkolny, bibliotekarz
30 Przybylska Anna Nauczyciel wychowania fizycznego
31 Ks. Polerowicz Michał Nauczyciel religii
32 Sawa Tomasz Nauczyciel przedmiotów informatycznych
33 Sawicka Dorota Nauczyciel matematyki
34 Sikorska Bożena Nauczyciel języka niemieckiego
35 Skiera Joanna Nauczyciel biologii
36 Skotarczak Gabriela Nauczyciel języka niemieckiego
37 Sowa Justyna Nauczyciel języka angielskiego
38 Szymańska Magdalena Psycholog
39 Tojza Anna Nauczyciel geografii
40 Zabel Justyna Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
41 Zych Bernadeta Nauczyciel języka polskiego