Przejdź do treści


Projekt Europejskie Mobilności Zawodowe Kluczem do sukcesu finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach przyznanej szkole Akredytacji w sektorze VET na lata 2021-2027. Projekt rozpoczął się 1.06.2022r. i będzie trwał do 31.08.2023r. Na realizacje projektu pozyskano dotację w wysokości 59 283 Euro. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Grygiel.
Główne cele projektu są następujące:
– organizacja praktyki zawodowej dla uczniów w firmach w Bradze/ Portugalia,
– zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń w zakresie kompetencji, które wzbogacą doświadczenie zawodowe i zostaną wykorzystane w naturalnym środowisku pracy,
– wyrównanie szans edukacyjnych,
– zbudowanie i wzmocnienie konkurencyjności uczniów technikum na europejskim rynku pracy poprzez zdobycie wyróżnika (staż zagraniczny potwierdzony dokumentem Europass Mobilność),
– wykorzystanie poznanej w szkole wiedzy w praktyce, zachęcenie do podejmowania działań,
– rozwój kompetencji kluczowych,
– przełamywanie stereotypów, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur i tradycji europejskich.
Projekt skierowany jest do 19 uczniów klas technikum w 5-letnim cyklu kształcenia w zawodach technik ekonomista, reklamy, fotografii i multimediów, informatyk i programista. Celem projektu jest odbycie 4-tygodniowej praktyki zawodowej w Bradze w Portugalii zgodnie z profilem nauczania. Projekt skierowany jest także do 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy odbędą staż zawodowy w firmach (2 osoby) i wyjadą na szkolenie zawodowe (2 osoby).

Zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu na praktyki zawodowe do Bragi w Portugalii już na półmetku. Dotychczas uczestnicy projektu zapoznali się z walorami naturalnymi i historycznymi Portugalii na zajęciach kulturowych, dowiedzieli się jak tworzyć dokumenty aplikacyjne z wykorzystaniem platformy Europass, rozwijają umiejętności komunikacji w języku angielskim na dodatkowych zajęciach językowych. W piątek 13.01.2023 uczniowie ćwiczyli umiejętność autoprezentacji oraz omawiali cechy idealnego stażysty. Przed nimi jeszcze zajęcia z doradztwa zawodowego, spotkanie z psychologiem oraz zajęcia językowe online na platformie językowej OLS.
Projekt realizujemy dzięki akredytacji w sektorze VET Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie ERASMUS+

 

Przygotowani? Odliczanie czas zacząć
Kończą się zajęcia przygotowujące młodzież do wyjazdu na praktyki zawodowe do portugalskiej Bragi. W piątek 17.02.2023r. grupa uczniów z klas 4Ap, 4Bp i 4Cp realizująca projekt EMZ w ramach programu ERASMUS+ uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez panią psycholog M. Szymańską. Głównym celem spotkania była integracja zespołu, która miała wzmocnić poczucie własnej wartości wśród uczestników warsztatów. Podczas spotkania uczniowie dokonywali swojej autoprezentacji za pomocą kart Dixit, określali własne potrzeby i oczekiwania, tworząc w ten sposób oczekiwania i potrzeby zespołu. Rozwijali ciekawość wobec własnej osoby i odkrywali swoje mocne strony. Za pomocą metody Word cafe odpowiadali w grupach na pytania dotyczące wyjazdu. Zajęcia zostały podsumowane dobrą myślą dla każdego uczestnika.

Praktyki zawodowe w słonecznej Bradze są już na półmetku. Nabytą w szkole wiedzę uczniowie wykorzystują w praktyce w różnych miejscach pracy zdobywając jednocześnie nowe umiejętności. Portugalscy pracodawcy są bardzo serdeczni i nie brakuje im poczucia humoru. Miejsca pracy to głównie małe firmy lub organizacje non-profit. Są wśród nich: agencja reklamowa, biuro rachunkowe, firma programistyczna zajmująca się programowaniem mi.in. w językach Laravel i React, studio fotograficzne, administracja szkoły. Mentorowie w zakładach pracy doceniają naszych uczniów za pracowitość, obowiązkowość i kreatywność. Pewną trudność stanowiła bariera językowa szczególnie w odniesieniu do języka portugalskiego, ale z każdym dniem młodzież radzi sobie coraz lepiej. Dużym plusem praktyki zagranicznej jest umiejętność współpracy w różnorodnym kulturowo zespole. Współpraca z innymi praktykantami daje możliwość nawiązania nowych znajomości, kształtowania wzajemnej tolerancji i uwrażliwienia na problemy społeczne. Wspólne zakwaterowanie wszystkich uczniów i opiekunów rozwija umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i negocjacyjne. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

W ubiegły czwartek 15 czerwca 2023r. podsumowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zatytułowany Europejskie Mobilności Zawodowe Kluczem do Sukcesu. Na uroczystej gali zaproszeni goście mogli zobaczyć rezultaty i efekty, które osiągnęli uczestnicy projektu podczas swoich mobilności. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele podzielili się swoimi wrażeniami z praktyk i szkoleń zawodowych. W ramach projektu miesięczny staż w portugalskiej Bradze odbyło 19 uczniów z technikum, dwóch nauczycieli nauczających przedmiotów z zakresu fotografii i multimediów wyjechało na tygodniowe  szkolenie zawodowe do hiszpańskiej Barcelony, a dwóch nauczycieli przedmiotów informatycznych odbyło szkolenie typu job shadowing w portugalskich firmach. Oprócz doświadczenia zawodowego wszyscy beneficjenci poszerzyli swoją wiedzę kulturową, poznali uczestników projektów z innych krajów, rozwinęli kompetencje interpersonalne i podszkolili komunikowanie się w języku angielskim. Na początku przyszłego roku szkolnego zaplanowano warsztaty dla uczniów klas młodszych oraz nauczycieli, którzy nie brali udziału w projekcie mające na celu zaprezentowanie nabytych umiejętności w praktyce. Projekt zrealizowano w ramach akcji KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe z programu Erasmus+ dzięki Akredytacji w sektorze VET na lata 2021-2027.