Przejdź do treści

Przygotowanie do wyjazdu trwa

    Uczniowie wyjeżdżający w maju tego roku na praktyki do Granady w Hiszpanii pilnie doskonalą znajomość języka angielskiego na zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu Euro-start Zawodowy. Zapoznali się już ze zwrotami związanymi z codziennym życiem, zmierzyli się z umiejętnością autoprezentacji, omówili cechy i postawę dobrego stażysty. Na kolejnych spotkaniach uczniowie będą kształtować słownictwo branżowe. Udział w dodatkowych zajęciach rozwija umiejętność pracy w grupach i małych zespołach, pozwala uczestnikom projektu zarówno poznać swoje mocne i słabe strony, jak i lepiej poznać rówieśników z innych klas. W projekcie uczestniczą uczniowie z klas trzecich technikum w zawodach technik ekonomista, technik informatyk, technik handlowiec i technik organizacji reklamy.