Przejdź do treści

Zajęcia z przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz kulturowo-pedagogiczne już za nami

    Przygotowania do wyjazdu na zagraniczną praktykę do Irlandii trwają, jednak jeden
    z etapów tych starań dobiegł końca. Po sześciu tygodniach zakończyły się zajęcia kulturowo-pedagogiczne prowadzone przez panią Joannę Maniak oraz zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez panią Elżbietę Jejer-Kokowską. Uczniowie klasy 3A – technik ekonomista, 3B – technik handlowiec oraz 3C – technik organizacji reklamy aktywnie przygotowując się do pobytu w Dublinie tworzyli CV i listy motywacyjne w języku obcym, czyli dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy. Ponadto komponowali swoje paszporty językowe,
    aby w pełni przedstawić swoje kandydatury. W ramach zajęć m. in. podkreślano ważność przestrzegania dyscypliny pracy, organizacji pracy, samodzielność oraz kreatywność podczas wykonywania powierzonych zadań. Uczestnicy rozpatrywali zagadnienia dotyczące właściwej postawy zawodowej oraz byli zachęcani do dalszego samorozwoju,
    w szczególności podniesienia kompetencji interpersonalnych i społecznych. W ramach spotkań mieli także okazję porozmawiać z poprzednią grupą uczestników projektu, którzy odbywali praktyki w Granadzie w Hiszpanii.