Przejdź do treści

Niedawno Euro-start, a już finisz

    W czwartek 14 czerwca 2018r. uroczyście zakończyliśmy i podsumowaliśmy działania projektowe, które zorganizowano w ramach projektu Euro-start Zawodowy. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. W uroczystej Gali przygotowanej i poprowadzonej przez beneficjentów projektu, uczestniczyli rodzice uczniów,  wychowawcy, opiekunowie praktyki zagranicznej oraz zaproszeni goście. Uczestnicy projektu zrelacjonowali swój pobyt w Dublinie w Irlandii przedstawiając efekty stażu zagranicznego i doświadczenie, które wynieśli z pracy w firmach irlandzkich. Wicestarosta Powiatu Złotowskiego pan Daniel Sztych wraz z dyrektorem szkoły panem Markiem Skórczem wręczyli wszystkim uczestnikom II tury wyjazdowej certyfikaty potwierdzające mobilność zagraniczną. W bieżącym roku na praktykę zawodową na „Zieloną Wyspę” wyjechało 18 uczniów technikum w zawodach technik ekonomista, technik informatyk i technik organizacji reklamy, natomiast w ramach całego projektu w stażu zagranicznym uczestniczyło 38 osób.