Przejdź do treści

Święto Patrona Szkoły i Dnia Komisji Edukacji Narodowej w ZSE

    13.10.2022 r. w ZSE odbyły się uroczystości upamiętniające Patrona szkoły, Jana Pawła II i obchody Święta KEN. Poprzedziła je Msza św. odprawiona w Kościele św. Rocha w Złotowie. W apelu, który odbył się w sali gimnastycznej, uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Złotowski, Ryszard Goławski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Mirosław Mincewicz,
    p. Dyrektor ILO Katarzyna Cielas, ks. Proboszcz Jacek Salwa i ks. Tymoteusz Białkowski oraz członkowie Rady Rodziców.
    W czasie apelu – tak bywa co roku – p. Dyrektor Marek Skórcz rozdał nauczycielom nagrody z okazji dorocznego Święta. Nagrody otrzymali też uczniowie – to za udział w kilku przeprowadzonych niedawno konkursach („Moja Matka boska Radosna”, konkurs o Janie Pawle II i konkurs dedykowany zmarłej królowej angielskiej, Elżbiecie).
    Były życzenia przekazane przez p. Dyrektora nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Takie same popłynęły od Samorządu Uczniowskiego (SU przygotował również dla nauczycieli drobne upominki). Dodatkową zabawną atrakcją były nagrody: „Marek 2022” wręczone nauczycielom naszej szkoły.
    Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna. Jej pierwsza część dotyczyła Jana Pawła II – Patrona Szkoły i związana była ze słowami autorstwa naszego papieża „Miłość jest piękna”. Program artystyczny ukazywał różne oblicza miłości, a wykorzystano w nim krótkie fragmenty z homilii i encyklik papieskich. Całość urozmaicały teksty poetyckie i piosenki. Część druga – dedykowana nauczycielom – utrzymana była w konwencji teatru absurdu i zatytułowana: „Ucz się pilnie jak Mickiewicz w Wilnie”.