Przejdź do treści

Brighton – pierwsze wrażenia

  Pierwsze dwa dni szkolenia Language Methodology and Culture poświęcone były zapoznaniu się z innymi uczestnikami, określeniu głównych założeń skutecznego nauczania w XXI wieku i stereotypów dotyczących Wielkiej Brytanii. Prowadzący odznacza się wyjątkowym poczuciem humoru, więc wybuchy śmiechu nie są rzadkością na zajęciach. Dzielimy się doświadczeniem, dyskutujemy, pracujemy w parach, wykonujemy przeróżne zadania… Jest interesująco, byle tak dalej.

  Z kolei warszaty z CLIL, zaowocowały wśród nauczycieli z różnych części Europy: wymianą doświadczeń, rozmową o skuteczności edukacji uczniów oraz zastosowaniem rożnych technik aktywizujących i motywacyjnych.

  Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) to niezwykle skuteczny sposób nauczania języka poprzez zintegrowane kształcenie przedmiotowo–językowe. W proces nauczania włączany jest materiał dydaktyczny z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, tak aby uczniowie przyswajali praktyczną wiedzę z innych dziedzin, jednocześnie ucząc się języka obcego.
  Tak więc pełni zapału i pozytywnej energi ruszamy na kolejne zajęcia.

  Brighton 29-30.07.2019r.
  Magdalena, Justyna i Rafał.