Przejdź do treści

Jak to szybko minęło……

    Dwa tygodnie kursu i intensywnej pracy za nami. Dzisiejszy wieczór jest czasem refleksji i podsumowania. Uważamy, że dzięki nauce w ActiLingua poszerzyłyśmy znacznie nasze kompetencje językowe, znajomość kultury,obyczajów i tradycji Austrii. Podstawowymi elementami kursu językowego było poznawanie zasad gramatyki języka niemieckiego, geografii, historii i kultury austriackiej oraz konwersacja. Na kursie metodycznym wykładowcy zapoznawali uczestników z dialektem wiedeńskim, wskazywali różne możliwości przeprowadzania lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem piosenek i innych pomocy dydaktycznych. Przekazywali informacje o licznych materiałach metodycznych znajdujących się w internecie. Bardzo ważne było również to, że mogłyśmy przebywać wśród ludzi z wielu krajów świata i wymieniać z nimi doświadczenia. To wszystko było możliwe dzięki naszym koleżankom, które napisały i koordynują projekt ” Nowoczesny nauczyciel”. Bardzo dziękujemy!!!