Przejdź do treści

Bye, bye Brighton

    Koniec tygodnia wiązał się z wytężoną pracą nad prezentacjami SPRE oraz CLIL. Wymiana doświadczeń między grupami oraz oficjalne wręczenie certyfikatów nastąpiło w piątek. Podziękowano nam za zaangażowanie i aktywny udział w kursach. Teraz tylko pozostaje nam zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy.

    Magda, Justyna, Rafał.