Bye, bye Brighton

  • przez

Koniec tygodnia wiązał się z wytężoną pracą nad prezentacjami SPRE oraz CLIL. Wymiana doświadczeń między grupami oraz oficjalne wręczenie certyfikatów nastąpiło w piątek. Podziękowano nam za zaangażowanie i aktywny udział w kursach. Teraz tylko pozostaje nam zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy.

Magda, Justyna, Rafał.