Przejdź do treści

Mocni w prawie

    W dniach 18 i 26 marca uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych   uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji prawnej w ramach  projektu „Mocni w Prawie”.

    Projekt realizowany jest przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości działającą przy Ministerstwie Sprawiedliwości  i ma on na celu poszerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości prawnej młodzieży  Spotkania z uczniami poprowadził p. Cezary Wiśniewski.

    Tematyka spotkania obejmowała m.in. takie zagadnienia jak: przejawy demoralizacji, rodzaje czynów karalnych, rodzaje  przemocy, przestępstwa internetowe.

    Prowadzący  wyjaśnił, na czym polegają  takie formy cyberprzemocy, jak: spoofing,  phishing, stalking, seksting.  Wiedza przekazana była językiem zrozumiałym dla młodzieży i  poparta  przykładami z życia.