Przejdź do treści

Nowy rok szkolny 2023/2024 w ZSE rozpoczęty!

    Ani się obejrzeliśmy, a już minęły wakacje i nadszedł dzień 4 września, czyli rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele św. Rocha.

    Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce w szkolnej sali gimnastycznej. Przygotowana dekoracja wskazywała, że skończyły się wakacje i rozpoczął się rok szkolny.

    Głos zabrał dyrektor szkoły, który przywitał zaproszonych gości: przewodniczącego Rady Powiatu p. Juliana Brewkę, radnego Daniela Sztycha, uczniów, szczególnie serdecznie tych z klas pierwszych, przywitał nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

    Nawiązał do tragicznego i smutnego dnia 1 września 1939 – wybuchu II wojny światowej. Po wystąpieniu dyrektora głos zabrał p. Julian Brewka – absolwent naszej szkoły, który powiedział, żeby młodzi ludzie realizowali swoje marzenia i wierzyli, że sukces jest możliwy, zatem warto na niego pracować.