Przejdź do treści

Profilaktyka w ZSE

    W dniach 17.11.2023  oraz 20.11. 2023 uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie wzięli udział w licznych programach profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej,  które realizowała Agencja Profilaktyki i Terapii Uzależnień  ze Szczecina.  Programy adresowane były do uczniów bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych i dotyczyły  w znacznym stopniu rozpowszechnionych zagrożeń dotyczących  przemocy, cyberprzemocy, uzależnień od alkoholu i narkotyków, uzależnień od komputera, Internetu, gier. Miały one na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych.

    W nasze oddziaływania profilaktyczne wpisuje się również wyjazd uczniów do Wandzina i zwiedzanie ośrodka leczenia uzależnień, a dokładniej  Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”. W ramach  działalności  edukacyjnej, którą również prowadzi ośrodek uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień i zakażeń HIV, które poprowadzili psychoterapeuci uzależnień.