Przejdź do treści

Ranking Szkół

  Technikum nr 2  w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. W dniu 12.01.2023r. Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych ogłosiła wyniki rankingu Perspektyw :

  Ranking Liceów Ogólnokształcących 2023

  Ranking Techników 2023

  W rankingu uwzględniono 1185 najlepszych w kraju techników.

  Miło mi poinformować, że w Rankingu Techników 2023 nasze Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zajęło 203 miejsce w kraju i 18 miejsce w Wielkopolsce. W podrankingu maturalnym zajęło 140 miejsce w kraju. Technikum nr 2 w Złotowskim „Ekonomie”  i uzyskało tytuł „Srebrnej  Szkoły 2023”.

  Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:
  – sukcesy w olimpiadach – 20%,
  – wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 20%,
  – wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych – 30%,
  – wyniki egzaminów zawodowych – 30%.