Ranking Szkół

  • przez

Technikum nr 2  w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie. W dniu 12.01.2023r. Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych ogłosiła wyniki rankingu Perspektyw :

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2023

Ranking Techników 2023

W rankingu uwzględniono 1185 najlepszych w kraju techników.

Miło mi poinformować, że w Rankingu Techników 2023 nasze Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zajęło 203 miejsce w kraju i 18 miejsce w Wielkopolsce. W podrankingu maturalnym zajęło 140 miejsce w kraju. Technikum nr 2 w Złotowskim „Ekonomie”  i uzyskało tytuł „Srebrnej  Szkoły 2023”.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:
– sukcesy w olimpiadach – 20%,
– wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 20%,
– wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych – 30%,
– wyniki egzaminów zawodowych – 30%.