Uczniowie klas pierwszych, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszym wyborze są proszeni o pobranie i wypełnienie deklaracji ewentualnego uczestnictwa w lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie.

Deklaracje można pobrać w sekretariacie od dnia 17 lipca. Na oświadczeniach niezbędny jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Od dnia 24 lipca 2019r. w biurze księgowości (pokój nr 301, 2 piętro) można składać zamówienie na szafki (kaucja 80 zł).

Mile widziana wpłata na Radę Rodziców (50 zł na rok szkolny).

Listy podręczników dla klas pierwszych są na stronie szkoły (www.zsezlotow.edu.pl). Absolwenci gimnazjów otrzymają podręczniki na początku roku szkolnego z biblioteki szkolnej, natomiast absolwenci szkół podstawowych powinni zaopatrzyć się
w podręczniki samodzielnie.