W dniu 26 września 2019r. odbędzie się zebranie z rodzicami wg następującego porządku:

w godz. od 16.00 do 16.30 – zebranie w auli szkolnej z rodzicami klas pierwszych,

w godz. od. 16.00 do 16.40 – zebranie wychowawców klas drugich, trzecich i czwartych
z rodzicami w salach lekcyjnych,

od 16.35 – zebranie wychowawców klas pierwszych z rodzicami w salach lekcyjnych,

od ok. 16.40 – zebranie w auli szkolnej rodziców klas maturalnych w sprawie procedur maturalnych,

podczas zebrań będzie można dokonać w sekretariacie wpłat na radę rodziców.