Przejdź do treści

OGŁOSZENIE DLA UCZNIÓW!

Od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. (włącznie) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze zostają odwołane . Również rekolekcje wielkopostne w dniach od 16.03 – 18.03.2020r. zostają odwołane.
Należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie w domu unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (centra handlowe, komunikacja publiczna, kino, restauracje).

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki, odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć (nadrób zaległości, uzupełnij swoje wiadomości, przygotowuj się do sprawdzianów i matury).

Skorzystaj z domowej platformy e-podręczników i materiałów przekazanych nauczyciela.

Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
w których przebywasz.

Wszelkie informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny i umieszczone na stronie szkoły.