Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zatrudni nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk. Wymagane kierunkowe wykształcenie wyższe (magister, licencjat lub inżynier) oraz kwalifikacje pedagogiczne (możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych w trakcie zatrudnienia). Wskazana jest umiejętność programowania. Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych.