Przejdź do treści

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2.09.2019r. będą odbywały się spotkania z uczniami wg następującego porządku:

o godz. 9.00 spotkania wychowawców klas tylko z uczniami klas pierwszych
Kl. I AG – (TE) – p. Ilona Jędrzejczyk (s. 116)
Kl. I BG – (TI, TP) – p. Dariusz Nawrocki (s. 205)
Kl. I CG – (TR, TFiM) – p. Bernadeta Zych (s. 208)
Kl. I DG – (LO-M) – p. Bożena Sikorska (s. 111)
Kl. I EG – (LO-P) – p. Joanna Skiera (s. 006)

Kl. I AP – (TE) – p. Joanna Maniak (s. 207)
Kl. I BP – (TI, TP) – p. Magdalena Gorczyńska (s. 307)
Kl. I CP – (TR, TFiM) – p. Anna Graj-Śliga (s. 206)
Kl. I DP – (LO-M, LO-P) – p. Anna Dywel (s. 112)

o godz. 9.15 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

ok. godz. 10.00 spotkania organizacyjne wychowawców wszystkich klas.

W dniu 2.09.2019r. o godz. 8.00 w kościele Św. Rocha odbędzie się msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Spotkania klas z wychowawcami w dniu 2.09.2019r.

L.p. Klasa typ szkoły Nazwa zawodu, profil wychowawca Nr pomieszczenia klasowego
1. I AG – T technik ekonomista Ilona Jędrzejczyk 116
2. I BG – T technik informatyk/ technik programista Dariusz Nawrocki 205
3. I CG – T technik reklamy/technik fotografii i multimediów Bernadeta Zych 208
4. I DG – LO profil medialny Bożena Sikorska 111
5. I EG – LO profil przyrodniczy Joanna Skiera 006
6. I AP – T technik ekonomista Joanna Maniak 207
7. I BP – T technik informatyk/ technik programista Magdalena Gorczyńska 307
8. I CP – T technik reklamy/technik fotografii i multimediów Anna Graj-Śliga 206
9. I DP – LO profil medialny/profil przyrodniczy Anna Dywel 112
10. II A – T technik ekonomista Magdalena Grygiel 101
11. II B – T technik informatyk Jolanta Kubicka 109
12. II C – T technik organizacji reklamy/technik handlowiec Marcin Łyjak 106
13. II D – LO profil medialny/profil przyrodniczy Marek Chołodowski 110
14. III A – T technik ekonomista Justyna Zabel 102
15. III B – T technik informatyk Arkadiusz Krupka 005
16. III D – T technik organizacji reklamy Anna Przybylska 105
17. III E – LO profil medialny/profil przyrodniczy Magdalena Milczyńska 209 (aula)
18. IV A – T technik ekonomista Stanisław Herman 201
19. IV B – T technik informatyk Tomasz Sawa 204
20. IV C – T technik organizacji reklamy/technik handlowiec Ewelina Kowalewska 103