Przejdź do treści

Harmonogram egzaminu maturalnego

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.)