Przejdź do treści

Informacje o projekcie EMZ

  Projekt Europejskie Mobilności Zawodowe Kluczem do sukcesu finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach przyznanej szkole Akredytacji w sektorze VET na lata 2021-2027. Projekt rozpoczął się 1.06.2022r. i będzie trwał do 31.08.2023r. Na realizacje projektu pozyskano dotację w wysokości 59 283 Euro. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Grygiel.
  Główne cele projektu są następujące:

  • organizacja praktyki zawodowej dla uczniów w firmach w Bradze/ Portugalia,
  • zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń w zakresie kompetencji, które wzbogacą doświadczenie zawodowe i zostaną wykorzystane w naturalnym środowisku pracy,
  • wyrównanie szans edukacyjnych,
  • zbudowanie i wzmocnienie konkurencyjności uczniów technikum na europejskim rynku pracy poprzez zdobycie wyróżnika (staż zagraniczny potwierdzony dokumentem Europass Mobilność),
  • wykorzystanie poznanej w szkole wiedzy w praktyce, zachęcenie do podejmowania działań,
  • rozwój kompetencji kluczowych,
  • przełamywanie stereotypów, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur i tradycji europejskich.
   Projekt skierowany jest do 19 uczniów klas technikum w 5-letnim cyklu kształcenia w zawodach technik ekonomista, reklamy, fotografii i multimediów, informatyk i programista. Celem projektu jest odbycie 4-tygodniowej praktyki zawodowej w Bradze w Portugalii zgodnie z profilem nauczania. Projekt skierowany jest także do 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy odbędą staż zawodowy w firmach (2 osoby) i wyjadą na szkolenie zawodowe (2 osoby).