Przejdź do treści

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w ZSE

    Hasłem przewodnim i tłem uroczystości inaugurujących nowy rok szkolny był

    „Pociąg do wiedzy”. Symbolicznym początkiem był sygnał z peronu dworca kolejowego obwieszczający, że czas zamienić pociąg „Wakacje” na „Pociąg do wiedzy”.

    Wszystkich zebranych przywitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, a po niej głos zabrał Dyrektor szkoły, p. Marek Skórcz, witając  przybyłych gości, nauczycieli i wszystkich uczniów, a zwłaszcza uczniów klas pierwszych. Dyrektor wspomniał o wynikach egzaminów maturalnych, zawodowych i realizowanych praktykach. Przekazał życzenia na nowy rok szkolny wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Głos zabrał również p. Wiesław    Fidurski, przedstawiciel Rady Powiatu Złotowskiego, który zaznaczył, że wypadło nam żyć

    w bardzo trudnych czasach ze względu na wojnę za wschodnią granicą.

    Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna tematycznie związana z hasłem przewodnim. Treści zostały wypowiedziane i wyśpiewane.