Przejdź do treści

Wykłady

  W dniach 10 i 11 marca 2022r w ZSE im. Jana Pawła II w Złotowie odbyły się dwa wykłady dla czterech klas w zawodzie technik ekonomista. Wykłady zostały przeprowadzone przez wykładowców Akademii Nauk Stosowanych w Pile w ramach wieloletniej współpracy między szkołą, uczelnią wyższą w Pile.
  W pierwszym dniu wykład dla klasy IVA i IIIAP przeprowadziła pani mgr Aleksandra Mazur – Pietrzak. Tematem spotkania było podejmowanie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego osoby fizycznej. Uczniowie mieli możliwość poznania przepisów związanych
  z zakładaniem działalności gospodarczej. Ponadto zapoznali się z klasyfikacją przedsiębiorstw
  ze względu na wielkość, wadami i zaletami małych i mikro przedsiębiorstw oraz ich roli w gospodarce. Omówione zostały także procedury rejestracji firmy w CEiDG.
  W drugim dniu wykład poprowadziła pani dr Viktoria Vovk. Tym razem uczniowie klasy IIIAG i IIA wysłuchali wykładu na temat oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. Młodzi ekonomiści mieli okazję przypomnieć sobie informacje o tym czym jest kredyt bankowy, jakie są ich rodzaje. Ponadto uczniowie mieli możliwość poznać zasady dokonywania oceny zdolności kredytowej i różnice między pożyczką a kredytem.
  Różne treści przykazane podczas wykładów były doskonałym przypomnieniem i utrwaleniem wiadomości, które nasi ekonomiści też poznawali podczas zajęć lekcyjnych w ramach różnych przedmiotów ekonomicznych. W/w treści nigdy nie jest za dużo, gdyż mogą się one przydać nie tylko na egzaminie zawodowym, ale również w życiu prywatnym.