Przejdź do treści

Technikum nr 2 w Złotowskim „Ekonomie” „Złotą Szkołą” w rankingu Perspektyw 2022

  W dniu 12.01.2022r. Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych ogłosiła wyniki rankingu Perspektyw :

  • Ranking Liceów Ogólnokształcących 2022
  • Ranking Techników 2022

  W rankingu uwzględniono 1165 najlepszych w kraju techników.

  Miło nam poinformować, że w Rankingu Techników 2022 nasze Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zajęło 95 miejsce w kraju  (znaczny wzrost – w ubiegłym roku 145 miejsce) i 9 miejsce
  w Wielkopolsce (w ubiegłym roku 10 m-ce). W podrankingu maturalnym zajęło 138 miejsce w kraju. Technikum nr 2 w Złotowskim „Ekonomie” okazało się najlepszym technikum w północnej Wielkopolsce i uzyskało tytuł „Złotej  Szkoły 2022”.

  Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:

  – sukcesy w olimpiadach – 20%,

  – wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 20%,

  – wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych – 30%,

  – wyniki egzaminów zawodowych – 30%.

           11 stycznia 2022r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbyła się 24 Wielkopolska Gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy.

           Na galę zaproszono dyrektorów i uczniów wielkopolskich szkół średnich, które znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu, przedstawicieli uczelni wyższych i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

           W tym zaszczytnym gronie znalazła się również delegacja Zespołu Szkół Ekonomicznych złożona z Dyrektora i czterech przedstawicieli uczniów.  Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie otrzymali gratulacje i podziękowania za ciężką, efektywną pracę, która przełożyła się na wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.

                                                                                           Marek Skórcz
  dyrektor ZSE