Przejdź do treści

BYLIŚMY – JESTEŚMY – BĘDZIEMY

  BYLIŚ

  10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, odbył się w ZSE uroczysty apel poświęcony pamiętnej dacie odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku.
  Apel rozpoczął hymn wykonany przez uczniów. Kolejne części szkolnej uroczystości związane były z historycznym czasem dotyczącym losów ziemi złotowskiej od 1772 – pierwszy rozbiór Polski – aż do 1945 roku, kiedy nasza ziemia odzyskała pełną wolność.
  Pomimo tego, że nasiliła się germanizacja,. Słowo to akcentowała młodzież poprzez dobór repertuaru poetyckiego i wokalnego. („Rota”, „Cisza” wykonana na trąbce, „Jest taki kraj” Jana Pietrzaka, w tle dała się słyszeć melodia z „Polskich dróg”).
  W kolejnym fragmencie apelu znaczącym słowem, było słowo JESTEŚMY.
  Młodzież starała się zaakcentować fakt, że mimo wielu lat pod obcym panowaniem, nasi przodkowie zachowali polskość i starali się ją krzewić wśród młodego pokolenia.
  Im zawdzięczamy, że JESTEŚMY.
  To, że BĘDZIEMY również wybrzmiało. Będziemy za sprawą takich ludzi (szczerych patriotów), jak np. ks. Bolesław Domański, Jan Kocik, ks. Leon Pellowski, Maria Gąszczak, Antoni Dorsz, Teofil Kokowski. Tych zasłużonych ludzi upamiętniają nazwy ulic
  w Złotowie i okolicy. Mogliśmy je zobaczyć na zaprezentowanym filmie.
  Jak współczesna młodzież rozumie patriotyzm, o tym mogliśmy przekonać się na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród uczniów naszej szkoły.
  Apel miał walor historyczny i patriotyczny.