Przejdź do treści

Dzień Patrona i Komisji Edukacji w ZSE

  15 października w ZSE odbyły się uroczystości poświęcone Patronowi Szkoły i Dniu Edukacji Narodowej.
  Obchody tego dnia rozpoczęła Msza św. w kościele św. Rocha odprawiona przez księdza Tymoteusza Białkowskiego. Dalsza część odbyła się w sali gimnastycznej.
  Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor szkoły, p. Marek Skórcz, który wprowadził w temat uroczystości, mówiąc o wielkości Jana Pawła II. Dziękując nauczycielom za pracę, rozdał nagrody. Nagrody otrzymali również uczniowie za udział w różnych konkursach, w tym za konkurs na temat Jana Pawła II – Patrona Szkoły.
  W czasie części oficjalnej głos zabrała Wicestarosta Złotowski – p. Małgorzata Sameć.
  Uroczysty apel stał się też okazją do złożenia ślubowania przez nowo wybrany Samorząd Uczniowski.
  Część artystyczna dedykowana była Janowi Pawłowi II i nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Złożyły się na nią teksty mówione i piosenki – było poetycko i melodyjnie.