Szkoła – Ty wybierasz!

  • przez

To hasło było tłem uroczystej inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w ZSE w Złotowie.
Uroczystość rozpoczęła się w środku tygodnia, bo w środę przypadł dzień pierwszego września.
Rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele św. Rocha, a później uroczystości przeniosły się na salę gimnastyczną naszej szkoły. Głos zabrał dyrektor szkoły, Marek Skórcz, który powitał serdecznie wszystkich zebranych, a w szczególności uczniów klas pierwszych.
Dyrektor wspomniał o dobrych wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych i zachęcał do systematycznej pracy w bieżącym roku szkolnym. Zapewniał o pomocy, na którą mogą liczyć uczniowie ZSE ze strony nauczycieli, zwłaszcza wychowawców.
Dziękował p. Staroście, Ryszardowi Goławskiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu, Julianowi Brewce, za wsparcie w realizacji nowej inwestycji, którą jest boisko wielofunkcyjne przy sali gimnastycznej. Zadowolenia z wykonanej inwestycji nie krył Starosta, który w tej sprawie zabrał glos i złożył życzenia na nowy rok szkolny.
W czasie uroczystego apelu uczczono minutą ciszy wszystkich poległych w czasie II wojny światowej.
Całość uatrakcyjniła krótka część artystyczna, na którą złożyły się utwory poetyckie i piosenki.