Przejdź do treści

„GOTOWI NA START(up)” w ZSE

    Klasa IIAG technikum ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie uczestniczy w projekcie „GOTOWI NA START(up)”, który jest realizowany przez Fundację Na Rzecz PWSZ Wałcz oraz Narodowy Bank Polski, w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt realizowany będzie w okresie luty 2021 r. – czerwiec 2021 r. i obejmie swoim zasięgiem młodzież w wieku 16-19 lat wraz z nauczycielami z powiatów: wałeckiego, pilskiego, złotowskiego i drawskiego.
    Uczniowie są już po dwudniowych warsztatach, podczas których dowiedzieli się co to są start up-y, w jaki sposób skonstruować biznes plan, jak ważne jest finansowanie oraz co zrobić, aby pomysł się udał i przyniósł oczekiwane efekty. Podczas warsztatów mają możliwość swobodnej wypowiedzi, rozwiązują quizy, pracują w grupach.
    Obecnie trwają przygotowania do indywidualnego testu wiedzy ze znajomości zagadnień ekonomicznych, finansowych i zarządzania. Podsumowaniem projektu będzie stworzenie własnego pomysłu na biznes i zaprezentowania go przed komisją konkursową. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone. Trzymamy kciuki!

    #gotowinastart
    #gotowinastart(up)