Przejdź do treści

Ranking Liceów i Techników Perspektyw 2021

  W dniu 27.01.2021r. Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych ogłosiła wyniki rankingu Perspektyw :

  • Ranking Liceów Ogólnokształcących 2021
  • Ranking Techników 2021

  W rankingu uwzględniono 2186 najlepszych w kraju liceów ogólnokształcących, a w rankingu techników 1743 technika.

  Miło mi poinformować, że w Rankingu Techników 2021 nasze Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie zajęło 145 miejsce w kraju  (znaczny wzrost – w ubiegłym roku 282 miejsce) i 10 miejsce w Wielkopolsce W podrankingu maturalnym zajęło 125 miejsce w kraju. Technikum nr 2 w Złotowskim „Ekonomie” okazało się najlepszym technikum w północnej Wielkopolsce i uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.
  Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów:
  – sukcesy w olimpiadach – 20%,
  – wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 20%,
  – wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych – 30%,
  – wyniki egzaminów zawodowych – 30%.

  Również znaczący sukces w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 osiągnęło II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, zajmując 817 miejsce w kraju i 68 miejsce w Wielkopolsce, uzyskując w ten sposób tytuł „Brązowej Szkoły 2021”.

  Licea zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów:
  – sukcesy w olimpiadach – 25%,
  – wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 30%,
  – wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych – 45%.

  Bardzo serdecznie gratuluję tak wysokich wyników nauczycielom i naszym uczniom, zarówno Technikum nr 2, jak i II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie.

  Z poważaniem
  Marek Skórcz
  Dyrektor
  ZSE w Złotowie