Przejdź do treści

Ekonom znowu w Irlandii

    Niedziela 18 stycznia 2015 roku to wielki dzień dla grupy 18 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznego im. Jana Pawła II w Złotowie – uczestników projektu Europejska Perspektywa Zawodowa realizowanego w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowanego przez UE w ramach środków EFS POKL – dzień wylotu z gdańskiego lotniska na miesięczną praktykę zawodową do Dublina w Irlandii. Już od października 2014 roku uczniowie pod kierunkiem opiekunów Elżbiety Jejer-Kokowskiej, Joanny Maniak   i Tomasza Sawy przygotowywali się do wyjazdu uczestnicząc w zajęciach językowych, kulturowych i pedagogicznych, które są częścią projektu. Uczniowie zapoznali się z kulturą, historią, geografią i sytuacją społeczno-polityczną Irlandii. Podsumowaniem tych zajęć było spotkanie z przedstawicielem Fundacji Kultury Irlandzkiej – panią Justyną Mazurek-Schramm, która szeroko przedstawiła życie codzienne w Irlandii. Zachęciła do zwiedzenia najpiękniejszych miejsc zielonej wyspy. Na koniec spotkania uczniowie mogli zapytać o najbardziej szczegółowe informacje dotyczące obecnej sytuacji w Dublinie. Uczestnicy projektu szlifowali język angielski ze szczególnym uwzględnieniem zwrotów związanych z branżą ekonomiczną i informatyczną. Poznali też zagadnienia dotyczące etyki zawodowej, przygotowali swoje pierwsze w życiu CV oraz listy motywacyjne w języku angielski, a niektórzy z nich musieli przejść etap rozmowy kwalifikacyjnej poprzez skype lub telefon. Na podstawie dokumentów aplikacyjnych zostali przyjęci na miesięczny staż zawodowy w dublińskich firmach i z niecierpliwością oczekują na pierwszy dzień w pracy.