Przejdź do treści

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH NIE SPOSÓB ZDOBYĆ ZDALNIE

  W dniu 07.12.2020r. w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie ruszył projekt Europejski Azymut Zawodowy realizowany w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET.

  Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią rozpoczął się proces rekrutacji uczestników

  pierwszej grupy wyjazdowej projektu, który potrwa do 29.01.2021r. Uczniowie mają możliwość składania dokumentów w wersji papierowej lub przesłania dokumentów w wersji cyfrowej.

  Projekt Europejski Azymut Zawodowy skierowany jest do uczniów klas Technikum nr 2 w zawodach: technik ekonomista, informatyk, programista, reklamy, fotografii i multimediów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uprawnieni  do odbycia praktyki zawodowej w klasie 3. Główne cele projektu dotyczą umożliwienia uczniom zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

  i  kompetencji kluczowych, wyrównania szans edukacyjnych oraz obserwacji metod pracy  nauczyciela za granicą w obszarze VET.

  W ramach projektu 34 uczniów w dwóch grupach wyjedzie na praktyki zawodowe do portugalskich firm aby zdobyć nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Po raz pierwszy w ramach projektu na szkolenia wyjedzie również 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy będą obserwować zajęcia w ramach job shadowing w placówce szkolenia zawodowego w Irlandii. Mobilności zarówno uczniów, jak i nauczycieli zostaną poprzedzone przygotowaniem kulturowym i językowym. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikat i dokument Europass Mobilność. Zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone i opisane z wykorzystaniem międzynarodowego systemu ECVET.

  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie posiada ponad 10-letnie doświadczenie

  w zagranicznym szkoleniu się nauczycieli oraz organizacji praktyk zagranicznych dla uczniów technikum. Środki finansowe na realizację projektów pozyskiwane są z funduszy unijnych. Doświadczenie szkoły zostało docenione przez Narodową Agencję w postaci nadania certyfikatu Karty Jakości Mobilności.