Przejdź do treści

Projekt Europejski Azymut Zawodowy

  W dniu 07.12.2020r. w Zespole Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie ruszył projekt Europejski Azymut zawodowy realizowany w ramach programu Erasmus+ (Mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET). Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią rozpoczął się proces rekrutacji uczestników projektu, który potrwa do 29.01.2021r. Uczniowie mają możliwość składania dokumentów w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub przesłania dokumentów w wersji cyfrowej (skan/zdjęcie) do pani Magdaleny Grygiel przez e-dziennik do 18.01.2021r. W procesierekrutacji są brane pod uwagę następujące obszary:

  – sytuacja rodzinna (ranga 3),

  – opinia wychowawcy (ranga 2),

  – osiągnięcia  edukacyjne (ranga 1): oceny z przedmiotów zawodowych, języka angielskiego,

   zachowanie, dodatkowe osiągnięcia.

  Powyższa rekrutacja dotyczy  1 grupy wyjazdowej z obecnych klas  2Ag, 2Bg, 2Cg (łącznie 18 osób).

  Projekt Europejski Azymut Zawodowy skierowany jest do uczniów klas Technikum nr 2 w zawodach: technik ekonomista, informatyk, programista, reklamy, fotografii i multimediów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą uprawnieni  do odbycia praktyki zawodowej w klasie 3.

  Główne cele projektu dotyczą umożliwienia uczniom zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego i  kompetencji kluczowych, wyrównania szans edukacyjnych oraz obserwacji metod pracy  nauczyciela za granicą w obszarze VET.

  W ramach projektu 34 uczniów w dwóch grupach wyjedzie na praktyki zawodowe do portugalskich firm aby zdobyć nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Po raz pierwszy w ramach projektu na szkolenia wyjedzie również 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy będą obserwować zajęcia w ramach job shadowing w placówce szkolenia zawodowego w Irlandii. Mobilności zarówno uczniów, jak i nauczycieli zostaną poprzedzone przygotowaniem kulturowym i językowym

  Uczestnicy projektu otrzymają certyfikat i dokument Europass Mobilność. Zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone i opisane z wykorzystaniem międzynarodowego systemu ECVET.