Przejdź do treści

Święto Patrona Szkoły i Święto KEN w ZSE

    Niósł kościelną naukę i życiową mądrość wszędzie tam, gdzie był, a działo się to 9497 dni, bo tyle trwał pontyfikat Jana Pawła II, Patrona naszej szkoły.

    42 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową  i 100 rocznicę Jego urodzin uczciliśmy 16.10.2020r. uroczystą Mszą św. w Kościele św. Rocha w Złotowie i uroczystym apelem, który odbył się w sali gimnastycznej. Tego samego dnia świętowaliśmy też Dzień Nauczyciela i wszystkich pracowników szkoły. Apel odbył się w sali gimnastycznej i wyglądał nieco inaczej niż zwykle, bo w reżimie sanitarnym związanym z pandemią. Było przemówienie Dyrektora szkoły, Marka Skórcza, były życzenia, kwiaty, były nagrody dla nauczycieli i uczniów za osiągnięcia w konkursach, były słodkie upominki od Samorządu Uczniowskiego i była niedługa część artystyczna dedykowana nauczycielom i Patronowi Szkoły. Całość przebiegała w sympatycznej i miłej atmosferze.