Przejdź do treści

Europejski Dzień Języków w Ekonomie

    Europejski Dzień Języków, od 2001 r. obchodzony zawsze 26 września,  ma na celu zachęcenie osób w każdym wieku do podejmowania nauki większej liczby języków bez względu na formę kształcenia- szkolną czy pozaszkolną. Znajomość wielu języków obcych pozwala osiągnąć większe zrozumienie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego Europy.

    Z tej okazji 25 września nasza szkoła została udekorowana flagami różnych państw, a uczniowie przygotowali plakaty promujące naukę języków obcych. Ekspozycja plakatów w holu szkoły pozwala nauczyć się podstawowych zwrotów grzecznościowych m.in. w języku włoskim czy hiszpańskim. Na plakatach uczniowie umieścili także znane cytaty, popularne powiedzenia oraz ciekawostki dotyczące prezentowanego kraju. W ten sposób zachęcamy do głębszego poznania różnorodności językowej i kulturowej naszego kontynentu.