Przejdź do treści

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego

    1 września 2020r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie odbyła się Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie. Po mszy świętowanie przeniosło się na szkolne boisko, gdyż pozwoliła na to ładna, słoneczna pogoda. Po wprowadzeniu Sztandarów Szkół i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz uczczeniu ofiar II wojny światowej minutą ciszy głos zabrał Dyrektor szkoły, Marek Skórcz, który przywitał zebranych gości oraz krótko przedstawił dokonania szkoły z ostatnich kilku lat. Mówił też o podejmowanych w szkole różnego rodzaju przedsięwzięciach. Dyrektor odwoływał się do nauczania św. Jana Pawła II, podkreślając fakt, że Patron jest dla szkolnej społeczności zobowiązaniem. Nie zabrakło odniesienia do tragicznego września 1939 r. i okrutnej II wojny światowej. Po wystąpieniu Dyrektora szkoły radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Adam Bogrycewicz, odczytał list od Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego. Następnie głos zabrali: Wojewoda Wielkopolski, Łukasz Mikołajczyk, Wielkopolski Kurator Oświaty, Zbigniew Talaga i Starosta Złotowski, Ryszard Goławski. Podkreślono zasługi szkoły. Popłynęły słowa uznania dla licznych inicjatyw podejmowanych przez społeczność szkolną. Wojewoda Wielkopolski przygotował upominki. Były to piłki go gry w piłkę nożną. Kurator Oświaty wręczył dyrektorowi ryngraf. Dodatkowo szkoła otrzymała od organizatorów uroczystości książkowe upominki. Kolejnym punktem uroczystej inauguracji roku szkolnego było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Całość zakończyła część artystyczna. Był to montaż słowno-muzyczny na temat niełatwego szkolnego życia oraz część dedykowana św. Janowi Pawłowi II w związku z 100 rocznicą Jego urodzin. W tym celu wykorzystano krótkie fragmenty z poezji i prozy K. Wojtyły – Jana Pawła II dotyczące wolności, Ojczyzny, przyrody, Boga. Już na zakończenie padły głosy o zorganizowaniu w niedalekiej przyszłości Ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w ZSE.