Przejdź do treści

100-lecie urodzin świętego Jana Pawła II

  Sto lat temu, 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II – święty Jan Paweł II, od 2005 roku Patron naszej społeczności szkolnej.
  Był i pozostaje nadal wielkim autorytetem duchowym i moralnym, gdyż Jego życie było zgodne z prawdą Ewangelii, którą niósł do wszystkich narodów. Najważniejszy dla Niego był człowiek i jego godność, niezależnie od tego kim był i jakie miejsce zajmował w hierarchii społecznej. Życie Jana Pawła II to służba Bogu poprzez służbę człowiekowi. Często powtarzał, że człowieka należy mierzyć miarą serca. Nawoływał do dialogu i międzyludzkiej solidarności.
  Był człowiekiem towarzyskim o dużym poczuciu humoru.
          Szczególne miejsce w nauczaniu Jana Pawła II zajmowała młodzież. Dobrze rozumiał, że młodzi ludzie z dobrze ukształtowanymi sumieniami, wrażliwi na dobro, prawdę i piękno są gwarantem pomyślnej przyszłości. Zwracał uwagę, że tych wartości, w żadnych życiowych okolicznościach
  nie można się wyrzec i codziennie trzeba o nie walczyć.  Wielkość nauczania Papieża Polaka polega na tym, że jest ono ponadczasowe, aktualne także
  w obecnych trudnych czasach. Starajmy się je poznawać, a przesłanie jakie nam pozostawił wcielać w codzienne życie, aby  „to duchowe dziedzictwo, któremu
  na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”.

  Zapraszamy do obejrzenia filmu biograficznego „Karol Wojtyła – nasz Papież”: https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s