Przejdź do treści

Profilaktyka w ZSE

    W ramach prowadzonych oddziaływań profilaktycznych w ZSE zrealizowano w ostatnich dniach listopada 2019r. programy profilaktyczne dotyczące różnorodnych zagrożeń, np. cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze, alkohol. W zajęciach wzięły udział wszystkie klasy, poza maturalnymi.
    W związku z tym, że współczesny świat ma wiele złego do zaoferowania młodym ludziom, którzy często nie są świadomi, jak łatwo wpaść w pułapkę uzależnień, powyższe działania wydają się być bardzo potrzebne.