Przejdź do treści

O profilaktyce w ZSE

    Na przełomie września i października  uczniowie  klas pierwszych wzięli udział w pogadankach, które poprowadzili specjaliści  ds. nieletnich, p. Alicja Fidler i p. Damian Pachuc. Tematyka spotkań dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich i zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych. Ponadto p. Joanna Spendel- psycholog i terapeuta uzależnień – podzieliła się  wiedzą na temat mechanizmów wchodzenia w uzależnienia i niebezpieczeństw, które są z tym związane.