Przejdź do treści

Święto Patrona i DEN w ZSE

  16.10.2019 – dokładnie w 41 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodziliśmy uroczyście Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej.
  Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. w Kościele św. Rocha. W czasie homilii ks. Proboszcz, Jacek Salwa, przypomniał w bardzo interesujący sposób biografię jednego z największych Polaków, kładąc nacisk na bardzo trudne etapy życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, podkreślając jednocześnie, jak bardzo kształtowały one charakter i osobowość przyszłego Papieża, który swoje życie oparł na Bogu i Maryi.
  Jako papież wołał do dorosłych i do młodych „Umacniajcie cywilizację miłości”. Podkreślał, że młodość to projekt całego życia, projekt zbudowany wedle sensu i wartości.
  Wokół wyżej wymienionych słów Papieża Jana Pawła II koncentrowała się część artystyczna przygotowana przez młodzież z różnych klas naszej szkoły. Był to montaż słowno-muzyczny (przeważała muzyka i śpiew). Podobnie wyglądała część dedykowana nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.
  W czasie apelu były życzenia przekazane przez dyrektora szkoły p. M. Skórcza i przez
  p. dyrektor I LO p. Katarzynę Cielas w imieniu innych dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
  Rozdane zostały młodzieży nagrody za udział w konkursach: o Patronie Szkoły i w konkursie Moja Matka Boska Radosna i Leśna.